ULUSAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ STRATEJİ BELGESİ GÜNCELLEMESİ VE 2018-2020 EYLEM PLANI HAZIRLAMA PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2018-2020 Eylem Planı Proje Başlangıç Toplantısı, Mövenpick Hotel'de gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi Güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi Başlangıç Toplantısı 1 Ağustos 2017 tarihinde Mövenpick Otel Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde akıllı ulaşım sistemlerini koordine yetkisine sahip Haberleşme Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında 03.07.2017 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında Projenin Başlangıç Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kamu, özel sektör, yerel yönetim, üniversiteler ve STK’lardan oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı bu toplantı ile katılımcılara 260 günde tamamlanması hedeflenen projenin başlamış olduğu duyurulmuştur.

Toplantıda Müsteşar Yardımcımız Sayın Galip Zerey, Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç ve TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Prof. Dr. Sayın Hacı Ali Mantar konuşma yapmış, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve BİLGEM’den proje koordinatörleri sunumları ile proje hakkında bilgi vermişlerdir.

Kılıç, akıllı ulaşım sistemlerinde Bakanlığımız öncülüğünde bir yol haritası ve vizyonun belirlenebilmesi açısından bu projenin büyük önem taşıdığını vurgulamış olup proje sürecinde, eylemlerin belirlenmesi ve daha sonrasında uygulanması safhasında paydaşların katkılarının öneminden bahsetmiştir.

Kılıç, günümüzde ülkemizde AUS konusunda yapılacak faaliyetleri ivedilikle geliştirmemiz gerektiğini, bu konuda ülke olarak önemli avantaj ve potansiyel alanlarımız olduğunu vurgulamıştır. Potansiyel alanlarımızı;

 • Ulaşım modlarında hızlı gelişmeler yaşanması ve uzun vadede yeni gelişmeler olacağı,
 • Girişimci kapasitesine sahip olmamız,
 • Yaygın ve modern iletişim altyapımız bulunması ve sürekli gelişmesi,
 • Bilgi toplumu olma yolundaki hızlı bir dönüşüm yaşanması,
 • Ülkemizin teknoloji üretebilir yapıda olması, olarak sıralamıştır.

Ayrıca, Ülke olarak bizim, AUS konusunda yerli ve milli çözümleri geliştirerek, bölgemizde, Avrupa ve dünyada sayılı ülkeler arasına girmemiz gerektiğinin altını çizmiştir.

Genel Müdürümüz  Ensar Kılıç,

 1. Ülkemiz için ulaşımda güvenliğin arttırılmasını sağlayan,
 2. Maddi ve Can kayıplarını azaltan,
 3. Altyapı Problemlerinin Giderilmesine katkıda bulunan,
 4. Yönetim Performansının Arttıran,
 5. Çevreye Duyarlı Sistemlerin Geliştirilmesini sağlayan,
 6. Milli ürünlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını destekleyen
 7. Üretkenliğin, Ekonomik Kalkınma ve İstihdam Ortamlarının Arttırılması için yol gösterici olan  

bütüncül bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlamayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Paydaşlardan görüş ve önerilerin alınması ile toplantı sona ermiştir.