Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız tarafından “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi” kapsamında düzenlenen "Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve Eylem Planı Çalıştayı" Antalyada gerçekleştirildi.

Ulusal AUS Strateji Belgesinin Güncellenmesi ve Yeni Dönem Eylem Planın hazırlanması için Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK BİLGEM arasında imzalanan sözleşme kapsamında 18-19 Ocak 2018 tarihinde “Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve Eylem Planı Çalıştayı”  gerçekleştirildi. Çalıştayda, Ulusal AUS Stratejisi kapsamında taslak hali öncesinde katılımcılar ile paylaşılmış olan vizyon, misyon, Stratejik Amaçlar ve Eylem Planı değerlendirildi.

Çalıştay, TOSYÖV Başkanı Sayın Nezih KULEYİN, YASAD Başkanı Sayın Doğan Ufuk GÜNEŞ, TÜBİTAK BİLGEM Enstitü Müdürü Sayın Yakup Serdar BİRECİK ve Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Genel Müdürümüz Ensar Kılıç konuşmasında, projede 6 ayın geride bırakılmış olduğunu ifade ederek proje kapsamında ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya ve İngiltere’den oluşan 5 Ülkenin AUS Yaklaşımları ve Mevcut AUS Strateji Belgeleri ile Eylem Planlarının incelendiğini belirtti.

Kılıç, proje kapsamında ülkemizin AUS konusundaki mevcut durumunu ortaya çıkarmak için 72 kurum ve kuruluş ile  bire bir görüşme, 205 kurum ve kuruluşla anket çalışması, bir adet başlangıç toplantısı ve 3 çalıştay yapıldığı bilgisini vererek, Tüm çalışmalar çerçevesinde ve bütüncül, etkin, uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2018-2020 Eylem Planı” nı hazırlamış olacaklarını söyledi.

Kılıç, çalışmalar sonucunda taslak olarak belirlenmiş olan aşağıdaki 5 Strateji Amacı işaret ederek;

1. Yol ve Sürüş Güvenliğinin Sağlanması

2. Sürdürülebilir Akıllı Hareketliliğin Sağlanması

3. Yaşanabilir Çevre ve Toplumun Oluşturulması

4. Veri Paylaşımı ve Güvenliğinin Sağlanması

5. AUS Altyapısının Geliştirilmesi

 

Bu Stratejik Amaçlar kapsamında 2018-2020 yılları arasında yapılacak 28 adet eylem olduğunu vurguladı.

Belirlenen eylemlerden bazılarını aşağıdaki gibidir;

 • AUS’un Resmi Otoritesinin Belirlenmesi, bunun için mevzuat çalışması yapılması.
 • AUS Mimarisinin Belirlenmesi, ülkemiz koşullarına uygun bir mimari yapının belirlenmesi.
 • AUS Standartlarının Belirlenmesi
 • Tek Kart Ödeme Sisteminin Kurulması.
 • AUS Farkındalık ve Bilincinin Oluşturulması kapsamında çalışmalar yapılması.
 • Kooperatif AUS için Test ve Uygulama Koridorunun Kurulması

Akıllı Ulaşım Sistemleri pazarının, 2020 yılına kadar 143 milyar dolara ulaşmasının beklendiğine dikkat çeken Kılıç, giderek büyümekte olan AUS dünyası ülkemizin katma değerli ürünler geliştirip dünyaya pazarlayabileceği önemli fırsatlar sunacağını, Akıllı Ulaşım Sistemleri ülkemiz adına sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirilmesi için çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Ensar Kılıç proje kapsamında;

 1. Ülkemiz için ulaşımda güvenliği ve konforu artırırken her zaman iyileştiren,
 2. Hareketliliği arttıran,
 3. Mal ve can kayıplarını azaltan,
 4. Altyapı problemlerinin giderilmesine katkıda bulunan,
 5. Yönetim performansını arttıran,
 6. Çevre koruyan ve çevreye duyarlı sistemlerin geliştirilmesini destekleyen,
 7. Üretkenliğin, ekonomik kalkınma ve istihdam ortamlarının arttırılması için yol gösterici olan,

bir Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmış olacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Çalıştay iki gün boyunca Stratejik Amaçlar ve bunların altında belirlenen Eylem ve uygulama adımlarının yaklaşık 100 kişilik katılımcı tarafından değerlendirilmesi ile sonlandı.