İNTERNET GELİŞTİRME KURULU

 

Amaç ve Kapsam

  • İnternet Geliştirme Kurulu'nun amacı ve kapsamı; internet ortamının sağlıklı gelişebilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - İnternet Geliştirme Kurulu'nun oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması, çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranacak şartlarla ilgili diğer esasları düzenlemektir.

Kurul Üyeleri

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU
ADI SOYADI   MEVCUT GÖREVİ
Yrd.Doç.Dr.Tayfun ACARER BAŞKAN UDHB-Kaza Kırım Başkanı
Ensar KILIÇ ÜYE Haberleşme Genel Müdürü
-
İnternet Geliştirme Kurulu Sekreteryası
Sinan ÜLKER ÜYE Başbakanlık Danışmanı
Prof.Dr.Kerem ALKİN ÜYE Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Atilla ÖZGİT ÜYE Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hadi ÖZIŞIK ÜYE İnternet Medyası Derneği Başkanı
Ahmet Hamdi ATALAY ÜYE HAVELSAN Genel Müdürü
-
Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı
Mevzuat

Yapılan Çalışmalar

  • İnternet ortamının geliştirilmesi amacıyla İnternet Geliştirme Kurulu yapacağı çalışmaları belirlemek için bugüne kadar dokuz toplantı yapmıştır. (15.12.2016, 13.01.2017, 09.02.2017, 08.06.2017, 19.07.2017, 24.08.2017, 27.12.2017, 03.04.2018, 30.05.2018 )
  • Bundan sonraki süreçte de konuya ilişkin çalışmalarını sürdürecektir.

İletişim

Adı Soyadı Görevi Telefon
Orhan Kemal Ardıç                 Elektronik Haberleşme Dairesi Başkanı (312) 203 18 65
Orhan Fatih Korkmaz Mühendis

(312) 203 18 74