İNTERNET GELİŞTİRME KURULU

 

Amaç ve Kapsam

 • İnternet Geliştirme Kurulu'nun amacı ve kapsamı; internet ortamının sağlıklı gelişebilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - İnternet Geliştirme Kurulu'nun oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması, çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranacak şartlarla ilgili diğer esasları düzenlemektir.

Kurul Üyeleri

  İNTERNET GELİŞTİRME KURULU
  ADI SOYADI   MEVCUT GÖREVİ E-POSTA
  Yrd.Doç.Dr.Tayfun ACARER BAŞKAN UDHB-Kaza Kırım Başkanı tayfun.acarer@udhb.gov.tr
  Ensar KILIÇ ÜYE Haberleşme Genel Müdürü
  -
  İnternet Geliştirme Kurulu Sekreteryası
  ensar.kilic@udhb.gov.tr
  Sinan ÜLKER ÜYE Başbakanlık Danışmanı sinan.ulker@gmail.com
  Prof.Dr.Kerem ALKİN ÜYE Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı kerem.alkin@udhb.gov.tr
  Prof.Dr.Atilla ÖZGİT ÜYE Orta Doğu Teknik Üniversitesi atilla.ozgit@udhb.gov.tr
  Hadi ÖZIŞIK ÜYE İnternet Medyası Derneği Başkanı hadi.ozisik@udhb.gov.tr
  Ahmet Hamdi ATALAY ÜYE HAVELSAN Genel Müdürü
  -
  Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı
  ahamdi.atalay@udhb.gov.tr

Yapılan Çalışmalar

 • İnternet ortamının geliştirilmesi amacıyla İnternet Geliştirme Kurulu yapacağı çalışmaları belirlemek için bugüne kadar üç toplantı yapmıştır. (15.12.2016, 13.01.2017, 09.02.2017)
 • Bundan sonraki süreçte de konuya ilişkin çalışmalarını sürdürecektir.

İletişim

  Adı Soyadı Görevi e-Posta Telefon
  Orhan Kemal Ardıç                 Elektronik Haberleşme Dairesi Başkanı okemal.ardic@udhb.gov.tr (312) 203 18 65
  Orhan Fatih Korkmaz Mühendis

  ofatih.korkmaz@udhb.gov.tr

  (312) 203 18 74